Logo

Představili jsme zakládací listinu Klubu ambasadorů

Hry pro zdravotně postižené děti mají finanční potíže. Pomoci jim mohou ambasadoři.
Celá řada dětí a mladých lidí se zdravotním postižením nemá mnoho příležitostí ke sportu. Jednou z nich jsou Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Ty jsou ale kvůli zvyšování cen a rostoucímu zájmu dětí ve finančních problémech. Aby mohly sportovní hry pokračovat se všemi zájemci o sport, založili na jejich podporu představitelé Emil Open Pavel Zbožínek a Radek Procházka spolu s Josefem Středulou Klub ambasadorů Emil Open. Jeho iniciátorem a prvním členem se stal právě Středula, který organizátorům nabídl pomoc. Další, kdo přijal tuto výzvu je Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Následovat budou výzvy dalším osobnostem.

Myšlenku pomoci jsme už představili, a naše snažení dále pokračuje. Zakládací listina Klubu byla hotová za necelý týden. „Mám radost, že se nám zakládací listinu Klubu ambasadorů Emil Open podařilo sepsat v tak krátké době a dnes tak můžeme představit platformu, na základě které vytváříme neformální uskupení podporovatelů sportu a pohybových aktivit dětí a mládeže se zdravotním postižením“ uvedl Pavel Zbožínek, prezident Emil Open.

Členem se může stát fyzická osoba a s členstvím je spojen morální závazek přispívat k naplňování účelů Klubu. „V rámci podpory je možné osobní zapojení člena formou poskytnutí své odbornosti nebo například zprostředkováním partnerství,“ vysvětluje paralympionik a spoluzakladatel Klubu Radek Procházka.

Prvním členem se stal Josef Středula, k podpoře sportu dětí s handicapem se hlásí další. „Pro Emila chci získat nové partnery, kteří pomůžou nejen zachovat současnou podobu Emil Open a udržet jeho růst, ale kteří budou podporovat i sport handicapovaných jako takový, “ uvádí Josef Středula a dodává: „V některých reakcích na tuto moji pomoc slýchám, že sport nyní není priorita. V této těžké době tomuto pohledu rozumím a chápu ho, ale věřte mi, že pro tyto děti z řady důvodů je!“ ukončuje Středula.

Hledání ambasadorů tím ale nekončí, výzvu k zapojení dostanou další lidé. „Výzvu o zapojení budeme rozesílat různým osobnostem z oblasti sportu, kultury, soukromého sektoru ale i veřejného a politického života. Jsem proto rád, že Josef Středula již kontaktoval například i Václavu Krásu, který s členstvím souhlasí.“ dodává Zbožínek.

Ambasador Klubu může pomoci také například zviditelněním tématu sportu handicapovaných, finančně nebo materiálně. Detailní informace jsou na stránkách www.emilopen.cz/klub-ambasadoru.

Emil Open

Emil Open

Emilova Sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno, Česká Republika

IČ: 067 07 785

Zapsaná Krajským soudem v Brně, 23497 L

emilova-sportovní.cz
Organizační výbor
Pavel Zbožínek

Prezident organizačního výboru

zbozinek@emilopen.cz+420 602 720 518
Mgr. Vojtěch Kocůrek

Viceprezident organizačního výboru

kocurek@emilopen.cz+420 605 940 891
© Emil Open 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.