Logo

Zakládací listina Klubu

„Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem mnoha lidí se zdravotním postižením. Sport je radost, nadšení i uvolnění nabízející nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti.

A právě proto chceme mladým handicapovaným lidem dát stejnou šanci, jakou mají všichni ostatní. Jen tak pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl a jsou podporovány. Díky pohybovým aktivitám dostanou mladí sportovci s handicapem možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové kamarády a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.

Chceme mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je, a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí.“

Jsme Emilova sportovní, spolek založený Nadačním fondem Emil, který se zabývá podporou mladých handicapovaných sportovců. Ta probíhá ve třech hlavních oblastech – přímou finanční podporou, vytvářením nových sportovních příležitostí a pořádáním sportovních událostí.

Vzrůstající zájem dětí a mládeže o sport a jejich potřeby nás na jednu stranu velmi těší, na druhou stranu ale i zavazuje a klade na nás velké finanční nároky a potřebu hledat stále nové zdroje podpory.

Proto jsme se rozhodli oslovit osobnosti z oblasti sportu, kultury, soukromého sektoru a politického a veřejného života, aby nám pomohli a založili jsme

KLUB AMBASADORŮ EMIL OPEN

(dále jen „Klub“)

I. FORMA A ÚČEL ZŘÍZENÍ

Klub je neformální uskupení podporovatelů přispívajících k podpoře sportu a pohybových aktivit dětí a mládeže se zdravotním postižením.

Klub není spolkem ani pobočným spolkem.

II. ČLENSTVÍ

Členem Klubu se může stát fyzická osoba na základě své žádosti a schválení žádosti kterýmkoli členem výkonného výboru spolku Emilova sportovní.

O členství v Klubu obdrží člen certifikát.

III. PRÁVA ČLENA

Člen má právo být informován o úkonech a akcích realizovaných v rámci Klubu.

Člen má po dobu svého členství právo prezentovat se veřejně jako člen Klubu a volně užívat jeho symbolů, včetně log Nadačního fondu Emil, Emilova sportovní, z.s. a akcí, které tyto organizace pořádají.

Člen má právo se účastnit každoročního setkání členů Klubu.

IV. ASPEKTY ČLENSTVÍ

S členstvím v Klubu je spojen morální závazek přispívat k naplňování účelů Klubu. Tato podpora může být jakéhokoliv typu dle úvahy a volby člena – zviditelnění tématu sportu handicapovaných, poskytnutí svého know-how, finanční, materiální, osobní zapojení formou poskytnutí své odbornosti, zprostředkování partnerství, atd.

Člen souhlasí se zveřejněním svého členství v Klubu a s prezentací své podpory Klubu.

V. ZÁNIK ČLENSTVÍ

Člen je oprávněn kdykoli ukončit své členství v Klubu bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.

V případě, že člen po dobu alespoň jednoho roku nepřispěje k naplňování účelů Klubu dle čl. IV., může předseda výkonného výboru spolku Emilova sportovní, z.s. ukončit členství takového člena v Klubu.

VI. OSTATNÍ

Zakladatelem Klubu ambasadorů Emil Open je Emilova sportovní, z.s., IČ 067 07 785, se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, zastoupená Pavlem Zbožínkem, předsedou výkonného výboru.

Členstvím v Klubu nevzniká členství ve spolku Emilova sportovní.

V Praze dne 2.8.2022

Pavel Zbožínek

předseda výkonného výboru
Emilova sportovní, z.s.

Emil Open

Emil Open

Emilova Sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno, Česká Republika

IČ: 067 07 785

Zapsaná Krajským soudem v Brně, 23497 L

emilova-sportovní.cz
Organizační výbor
Pavel Zbožínek

Prezident organizačního výboru

zbozinek@emilopen.cz+420 602 720 518
Mgr. Vojtěch Kocůrek

Viceprezident organizačního výboru

kocurek@emilopen.cz+420 605 940 891
© Emil Open 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.