Emil Open Summer

Letní evropské hry handicapovné mládeže se tradičně konají v Brně v České republice. V roce 2020 se bude jednat již o 9. ročník tohoto jedinečného projektu. Doposud se her zúčastnilo přes 4000 mladých sportovců s doprovodem.

Závodníci si změřili své síly celkem ve více než 10 sportech v různých kategoriích a měli možnost setkat se se spoustou významných osobností z oblasti sportu, kultury i veřejného života.

vstoupit
Emil Open Winter

Zimní evropské hry handicapované mládeže Emil Open se organizátoři rozhodli uspořádat na základě sedmi úspěšných ročníků Letních Emil Open. Zároveň tak chtěli reagovat na stále vzrůstající zájem mladých sportovců o evropské hry v zimních sportech.

Koncept Emil Open tak dá příležitost další skupině sportovců zapojit se do tohoto významného mezinárodního projektu. Pro první ročník pořadatelé vybrali Jihočeský kraj s jeho krajským městem České Budějovice a Ski areálem v Lipně nad Vltavou.

vstoupit

Co je Emil Open?

Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním sportovců se zdravotním postižením od 10 do 26 let.

Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.


Akce navazuje na úspěšné a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.

Poslání Emil Open

Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem mnoha lidí se zdravotním postižením. Sport je radost, nadšení i uvolnění, nabízející nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti.

A právě proto chceme mladým handicapovaným lidem dát stejnou šanci, jakou mají všichni ostatní. Jen tak pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl a budou podporovány. Díky Evropským hrám dostanou možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.


Evropské hry umožní mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí.


POŘADATEL: EMILOVa SPORTOVNÍ, Z.S

Emilova sportovní, z.s. je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů

Emil Open logo

Emilova sportovní, z.s. je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů.


Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci.


Nadační fond do dnešního dne podpořil přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci mladým handicapovaným sportovcům. Pomáhat jim v rámci celé České republiky prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat tolik důležitý vlastní smysl života.


Nadační fond Emil je organizací s mnohaletou historií. V komunitě handicapovaných je známý především díky úspěšnému pořadatelství mezinárodních sportovních událostí. Nadační fond v minulých letech úspěšně uspořádal 7 ročníků Letních evropských her handicapované mládeže, kterých se od roku 2009 zúčastnilo přes 3100 sportovců a jejich doprovodu z 27 zemí. V roce 2016 byl pořadatelem Světových her handicapované mládeže / IWAS U23 World Games Prague 2016.


Tyto projekty byly vždy realizovány s vyrovnaným rozpočtem. NF Emil má díky tomu zkušenosti s finančním i projektovým vedením mezinárodně významných projektů.


Dobrovolníci

#hejbnikridlem pro dobrou věc

Atmosféru mezinárodních závodů můžete zažít také jako dobrovolníci, tak se zapojte do organizace her a získejte certifikát dobrovolníka.

letní hry zimní hry

Emil Open

Organizační výbor

Pavel Zbožínek

Prezident organizačního výboru

Veronika Kuchtová

Viceprezidentka organizačního výboru

Emilova sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4 602 00 Brno, Česká republika IČO 067 07 785 Zapsaná Krajským soudem v Brně, 23497 L www.emilnadace.cz

Tvoříme webové prezentace ShopUp