Emil Open Summer

Letní evropské hry handicapované mládeže se tradičně konají v Brně v České republice. V roce 2022 se bude konat již 11. ročník tohoto jedinečného projektu. Doposud se her zúčastnilo přes 4500 mladých sportovců s doprovodem z více než 16 zemí Evropy.

Závodníci každoročně měří své síly ve více než 5 sportech v různých kategoriích a mají možnost setkat se se spoustou významných osobností z oblasti sportu, kultury i veřejného života.

vstoupit
Emil Open Winter

Zimní Česko-rakouské hry handicapované mládeže zakládají svou tradici v Lipně nad Vltavou v Jihočeském kraji České republiky. V roce 2021 byl 1. ročník her zrušen a hry tak stále čekají na své slavnostní zahájení. Na 1. ročník se přihlásilo 392 účastníků z České republiky a Rakouska.

Závodníci změří své síly celkem ve více než 6 zimních sportech, v různých kategoriích a budou mít možnost poznat spoustou významných osobností z oblasti sportu, kultury i veřejného života.

vstoupit

Co je Emil Open?

Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním sportovců se zdravotním postižením od 10 do 26 let.

Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.


Akce navazuje na úspěšné a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.

Poslání Emil Open

Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem mnoha lidí se zdravotním postižením. Sport je radost, nadšení i uvolnění, nabízející nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti.

A právě proto chceme mladým handicapovaným lidem dát stejnou šanci, jakou mají všichni ostatní. Jen tak pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl a budou podporovány. Díky Evropským hrám dostanou možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.


Evropské hry umožní mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí.


POŘADATEL: EMILOVa SPORTOVNÍ, Z.S

Emilova sportovní, z.s. je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů

Emil Open logo

Emilova sportovní, z.s. je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů.


Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci.


Nadační fond do dnešního dne podpořil přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci mladým handicapovaným sportovcům. Pomáhat jim v rámci celé České republiky prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat tolik důležitý vlastní smysl života.


Nadační fond Emil je organizací s mnohaletou historií. V komunitě handicapovaných je známý především díky úspěšnému pořadatelství mezinárodních sportovních událostí. Nadační fond v minulých letech úspěšně uspořádal 9 ročníků Letních evropských her handicapované mládeže, kterých se od roku 2009 zúčastnilo přes 4200 sportovců a jejich doprovodu z 27 zemí. V roce 2016 byl pořadatelem Světových her handicapované mládeže / IWAS U23 World Games Prague 2016.


Tyto projekty byly vždy realizovány s vyrovnaným rozpočtem. NF Emil má díky tomu zkušenosti s finančním i projektovým vedením mezinárodně významných projektů.


Dobrovolníci

#hejbnikridlem pro dobrou věc

Atmosféru mezinárodních závodů můžete zažít také jako dobrovolníci, tak se zapojte do organizace her a získejte certifikát dobrovolníka.

letní hry zimní hry

Diplomová práce

Bc. Vojtěch Kocůrek

Management sportovních akcí pro osoby s handicapem
s důrazem na vývoj know-how,
personalistiky a týmové spolupráce
(na příkladu akce Emil Open)

Číst

Emil Open

Organizační výbor

Pavel Zbožínek

Prezident organizačního výboru

Vojtěch Kocůrek

Viceprezident organizačního výboru

Emilova sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4 602 00 Brno, Česká republika IČO 067 07 785 Zapsaná Krajským soudem v Brně, 23497 L www.emilnadace.cz

Tvorba online aplikací APP Universe